क्र.स. नाम जिल्ला
श्री कुङगा शेर्पा सोलुखुम्बू
डा. मिङमार ग्याल्जेन शेर्पा सोलुखुम्बू
श्री जाङबु शेर्पा सिन्धुपाल्चोक
श्री जीपछिरिङ लामा दोलाखा
श्री वाङछे शेर्पा दोलाखा
श्री साङदोर्जे शेर्पा सिन्धुपाल्चोक
श्री राजकुमार पौडेल सिन्धुपाल्चोक
श्रीमति फुरल्हमु शेर्पा सिन्धुपाल्चोक
डा. ल्हाम्पा नोर्बु शेर्पा सोलुखुम्बु
१० श्री आङ फुरी शेर्पा सोलुखुम्बु
११ श्री आङ दोर्जी लामा ( ए.डी.) रामेछाप
१२ श्री पासाङ दावा शेर्पा सोलुखुम्बु
१३ क्या. आङ देण्डी शेर्पा सोलुखुम्बु
१४ श्रीमति ङिमी शेर्पा सोलुखुम्बु
१५ श्रीमति फुल्मु शेर्पा सिन्धुपाल्चोक
१६ श्री फुरीता शेर्पा सिन्धुपाल्चोक
१७ श्री ए. सी शेर्पा सोलुखुम्बु
१८ श्री पेम्बा गेलु शेर्पा सोलुखुम्बु
१९ श्री आङ छिरिङ शेर्पा सोलुखुम्बु
२० श्री मिङमा शेर्पा सङ्खुवासभा
२१ श्री गोम्बु शेर्पा ओखालढुङ्ग
२२ श्री पासाङ दावा शेर्पा
२३ श्री भिक्षु फुपु छोम्बे शेर्पा (जिग्डोल) ताप्लेजुङ
२४ श्री ङिमा टाशी लामा शेर्पा सोलुखुम्बू
२५ श्री टाशी ल्हाक्पा शेर्पा सङ्खुवासभा
२६ बेल्जीयम शेर्पा किदुक बेल्जीयम
२७ श्री निलु शेर्पा दोलाखा