हिमालयन शेर्पा सास्कृतिक केन्द्रको सल्लाकारहरु

जिप छिरिङ्ग लामा शेर्पा

पूर्व मा.आङ छिरिङ शेर्पा

याङजी लामा शेर्पा

आचार्य नुर्बु शेर्पा (लामा)

वाङछे शेर्पा

टीका शर्पा

कर्मा छिरिङ्ग शेर्पा

पेम्बा गेलु शेर्पा

लाक्पा ठिन्ले शेर्पा

पासाङ टी शेर्पा

मिङमा शेर्पा

मिङमा शेर्पा